p_7-8_aleksanderrosenovnenov

Извинявам се за липсата на конкретно обозначен отговор на края на зад. 2, но не ми позволява да предам файла с всички снимки