Categories
Следващо издание

Инструкции ППМГ Бургас Challenge 2022

Какви са инструкциите за ППМГ Бургас Challenge 2022 и как да предадем решенията си?

Здравейте,
Молим Ви да се запознаете с инструкциите и изискванията за предаването на решенията си за предстоящото състезание:

Как да предадем решенията си?

Молим Ви да обедините решенията си в един файл във формат pdf.